O meni

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci, 2008. počeo sam raditi u Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Advantis Capital Management“ kao finansijski analitičar, a kasnije kao investicioni menadžer. Od novembra 2011. godine radio sam u brokersko-dilerskom društvu „Advantis Broker“ kao finansijski analitičar na sličnim poslovima. Između ostalog, radio sam na poslovima: analize i obrade informacija o trgovini hartijama od vrijednosti s ciljem donošenja odluke o trgovini; izrade projekcija poslovanja privrednih društava; izrade izvještaja o stanju i trendovima na tržištu; pripreme, organizovanja i vođenja skupštine akcionara i upravljanja porfeljom.
Na sjednici Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske, 03.07.2018. godine, Nadzorni odbor Društva za upravljanje PREF-om, je jednoglasno donio odluku da me imenuje za vršioca dužnosti direktora Društva. Primopredaja dužnosti je izvršena 13.07.2018. godine. Nadzorni odbor Društva za upravlјanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske je na sjednici 18. oktobra 2018. jednoglasno donio odluku da me imenuje za direktora ovog Društva.

Od juna 2013. radim u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Radio sam na radnom mjestu koordinator međunarodnih aktivnosti i sekretar odbora za reviziju. Bio sam član Upravnog odbora Twinning projekta "Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u Evropsku uniju" koji je trajao u Bosni i Hercegovini od februara 2014. do marta 2016. godine.
U februaru 2020. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci sam odbranio doktorsku disertaciju „Ulaganje u kreditne derivate s ciljem smanjenja kreditnog rizika na tržištu u razvoju“.
U aprilu 2016. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci sam odbranio magistarsku tezu „Primjena modela diverzifikacije na portfelj dužničkih hartija od vrijednosti“.

Posjedujem sertifikate sertifikovanog računovođe koji izdaje Savez računovođa i revizora Republike Srpske, investicionog menadžera koji izdaje Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske i sudskog vještaka ekonomske struke koji izdaje Ministarstvo pravde Republike Srpske. Osim toga, posjedujem licence ovlašćenog procjenitelja i ovlašćenog internog revizora. Osim navedenih iskustava, stekao sam iskustvo i znanja na poslovima: procjene zaliha roba u svrhu pokrića revolving kredita i garancija; obračuna ugovorene i zakonske zatezne kamate i knijgovodstvenih i poslova usko vezani za stečaj i likvidaciju preduzeća u kancelariji kod licenciranog stečajnog/likvidacionog upravnika te sve radnje vezane za posao sudskog vještaka.

Bio sam predavač i učesnik na nekoliko konferencija i seminara iz oblasti finansijskih tržišta.

Osim objavljenih naučnih i stručnih radova na temu finansijskih tržišta, objavio sam više od sto kolumni i članaka vezanih za ekonomske analize, izvještaje i finansijska tržišta u EuroBlicu, Fokusu, Nezavisnim novinama, Finraru, Poslovnim novinama i Preduzetniku.

Učesnik Fellowship programa UK Foreign and Commonwealth office za 2016. godinu.
Učesnik EUVP programa u novembru 2018. godine.

Od juna 2019. godine sam član Odbora za reviziju Telekoma Srpske a.d. Banja Luka.
Od 2020. godine sam član Saveza računovođa i revizora Republike Srpske.
Od 2020. godine sam član Udruženja ovlašćenih procjenjivača u BiH.
Od 2020. godine sam član član Udruženja internih revizora Republike Srpske.
Od jula 2016. sam član think-tank organizacije East West Bridge.
Od aprila 2014. sam član Nadzornog odbora Društva za upravlјanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske.
Od 2001. sam član Centra za međunarodne odnose u Banja Luci.
Od 2011. sam član Udruženja ekonomista Republike Srpske – SWOT.
Od decembra 2010. sam član nadzornog odbora rukometnog kluba „Borac”.
Od juna 2010. do jula 2012. bio sam predsjednik odbora za reviziju "Fratello Trade" a.d. Banja Luka - prve privatne firme koja ja uvrštena na berzu u BiH.

Nastojim da pratim kretanja na finansijskim tržištima, dostignuća u oblasti finansijskog menadžmenta, te makroekonomska i politička dešavanja.
Aktivno govorim engleski jezik.

Uživam u porodičnim druženjima, fudbalu, kuglanju i muzici.

Helenin tata. Tijanin muž.

  Profili


  Radovi u naučnim časopisima
  1. Šikman, M. & Grujić, M. (2021). Relationship of Anti- Money Laundering Index with GDP, financial market development, and Human Development Index. NBP. Nauka, bezbednost, policija, 26(1), 21–33. doi:10.5937/nabepo26-29725
  2. Trivanović Stojanović, M., & Grujić, M. (2021). Encouraging sustainable tourism development by issuing municipal bonds - suggestions to local authorities. Questus, 18, 238-250. Retrieved from https://www.quaestus.ro/en/wp-content/uploads/2012/02/Mirjana-Trivanovic.pdf
  3. Poljašević, J., & Grujić, M. (2020). Analysis of public enterprises in the Republic of Srpska and assessment of their financial risk. Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo. 21(2) 37-49
  4. Grujić, M., & Baškot, B. (2020). Creation and use of the yield curve on the Banja Luka stock exchange. EMC review-časopis za ekonomiju, 20(2), 452-473.
  5. Radivojac, G., Grujić, M. (2020). Ulaganje u kreditne derivate na tržištima u razvoju. Financing, 11(2), 29-45.
  6. Grujić, M., & Šikman, M. (2020). Certain manifestation forms and proving money laundering in the emerging market. Acta Economica, 18(32), 175-201.
  7. Mekinjić, B., Grujić, M., & Vujičić-Stefanović, D. (2020). Uticaj digitalizacije i tehnoloških inovacija na finansijskom tržištu na razvijenost finansijskog tržišta. Ekonomika preduzeća, 68(3-4), 269-279.
  8. Baškot, B. & Grujić, M. (2019). Specifičnosti Bosne i Hercegovine kao odrednice direktnih stranih investicija. Journal of Contemporary Economics, 1(2), 7-27.
  9. Mekinjić, B., Grujić, M., & Vujičić-Stefanović, D. (2019). Primjena regresione analize u procjeni uticaja digitalizacije i tehnoloških inovacija na tri mjere razvoja privrede i društva. Bankarstvo, 48(4), 12-43.
  10. Grujić, M., Drobnjak G., Zečević, Z. (2019). Karakteristike, dometi i ograničenja penzijskih planova finansiranih od strane poslodavca. Finrar, 20(9), 44-51.
  11. Grujić, M. (2019). The relationship of pension funds with financial markets development. Journal of Contemporary Economic and Business Issues, 6(2), 51-68.
  12. Grujić, M. (2019). Penzijski fondovi kao generator razvoja finansijskog tržišta. Poslovne studije, 11(21-22), 61-74.
  13. Grujić, M., & Popović, D. (2019). Posljedice konsolidacije glasova zemalja iz Evrope u Izvršnom odboru MMF-a. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, (41), 145-158.
  14. Radivojac, G. & Grujić, M. (2019). Future of cryptocurrencies and blockchain technology in financial markets. Journal of Contemporary Economics, 1(1), 56-75.
  15. Rajčević, P., Grujić, M. (2019). Characteristics, structure and sustainability of debt of Bosnia and Herzegovina. Financing, 10(4) , 27-45.
  16. Grujić, M., Drobnjak, G., Raković, S., Zečević Z., Gajić, D. (2019). Osnivanje, efekti osnivanja i potencijal dobrovoljnog penzijskog fonda Republike Srpske.Finrar, 20(2), 69-77.
  17. Grujić, M. (2018). Stanje i perspektive penzijskog osiguranja i ocjena povjerenja u penzijsko osiguranje u Bosni i Hercegovini. Financing, 9(4), 47-73.
  18. Radivojac, G., Grujić, M. (2018). Dometi i ograničenja primjene kriptrovaluta i blokčejn tehnologije u međunarodnom poslovanju i na finansijskim tržištima.Acta Economica, 16(29), 79-102.
  19. Grujić, M. & Rajčević, P. (2018). Characteristics, structure and sustainability of debt of the Republic of Srpska.Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo, 16(1) 65-77.
  20. Grujić, M. (2018). Endogeni i egzogeni faktori neuspjeha procesa tranzicije na Zapadnom Balkanu.Poslovne studije, 10(19-20), 209-218.
  21. Radivojac, G., Grujić, M. (2018). Fenomen kriptovaluta - spoj finansija i tehnologija na finansijskim tržištima. Financing, 9(1), 15-24.
  22. Grujić, M., Rastoka, J. (2017). Emisija dužničkih hartija od vrijednosti u funkciji održivog razvoja lokalnih zajednica. Financing,8(4), 35-44.
  23. Radivojac, G., & Grujić, M. (2017). State and perspectives of the corporate bond market in the Republic of Srpska. A. Acta Economica, 15(27), 281-308.
  24. Grujić, M., Popović, D. (2017). Ekonomske i političke posljedice napuštanja prvobitnih načela Međunarodnog monetarnog fonda.Financing, 8(2), 37-49.
  25. Đogo, M.,Grujić, M. (2017). Kriptovalute - ostvarenje Hajekovog sna, prilika za investiciju ili prolazni trend. Finrar 18(5), 11-23.
  26. Grujić, M. (2016). Аpplication of the modern portfolio theory in diversification of the debt securities portfolio in emerging markets. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, 13(2), 67-80.
  27. Radivojac, G., & Grujić, M. (2016). Vrednovanje obveznica i ulaganje u njih korištenjem efektivnog prinosa do dospijeća. Financing, 7(4), 52-62.
  28. Grujić, M. (2016). Ocjena opravdanosti finansiranja projekta emisijom obveznica. Financing, 7(3), 35-47.
  29. Radivojac, G., & Grujić, M. (2016). Limitations on the stocks portfolio optimization on the Banja Luka Stock Exchange. Acta Economica, 14(25), 35-57.
  30. Grujić, M. (2016). Metoda diskontovanja novčanih tokova i njena primjena na akcionarsko društvo na Banjalučkoj berzi. Finrar, 17(5), 71-80.
  31. Stević, L., & Grujić, M. (2015). Bosna i Hercegovina na novom putu svile strategija, stanje, perspektive i pozicioniranje u skladu sa novom kineskom strategijom u zemljama CIE. Politeia, 5(10), 53-86.
  32. Grujić, M. (2015). Razvoj sekundarnog tržišta trezorskih zapisa - Stanje i perspektive na tržištu Republike Srpske. Financing, 6(2), 31-40.
  33. Stevanović, S., Grujić, M. (2014). Testiranје modela za procjenu bankrota u Republici Srpskoj. Finrar, 15(8), 69-75.
  34. Stevanović, S., & Grujić, M. (2014). Ograničenja i mogućnosti razvoja dužničkih instrumenata u republici srpskoj–obveznica kao alternativa kreditu. Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Istocnom Sarajevu, 13(2),257-269.
  35. Stevanović, S., Grujić, M. (2014). Teorije, tipovi i definisanje dividendne politike u funkciji rasta cijena akcija. Financing, 5(2), 39-44.
  36. Đogo, M., Grujić, M. (2014). Bitkoin groznica. Alternativa novcu, prilika za ulaganje ili internet prevara. Finrar 15(2), 61-66.
  37. Grujić, M. (2013). Моgućnosti koje nudi IPA II - (Ne)spremnost institucija za projekte koje sufinansira EU. Finrar 14(12), 69-75.
  38. Grujić, M. (2013). Stanje i mogući pravac razvoja nadzora nad finansijskim sektorom u Republici Srpskoj. Finrar, 14(10), 53-59.
  39. Grujić, M. (2013). Pokazatelji i pravac razvoja tržišta kapitala u Republici Srpskoj. Finrar 14(7), 63-71.
  40. Grujić, M. (2012). Vrste, rizici i tržišta municipalnih obveznica - stanje i perspektive na tržištu Republike Srpske. Politeia, 2(4), 331-348.
  41. Grujić, M. (2012). Razvoj, trenutno stanje i perspektive tržišta municipalnih obveznica u Republici Srpskoj. 13(12), 63-73.
  Radovi sa skupova
  1. Grujić, M., Zečević, Z., Srdić, B. & Drobnjak, G. (2021). Reporting obligations in the function of protection of the rights of non-controlled shareholders. Conference on Social and Technological Development. Trebinje: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment
  2. Stojanović Trivanović, M., & Grujić, M. (2021). Encouraging Sustainable Tourism Development by Issuing Municipal Bonds - Suggestions to Local Authorities. 9th International conference on tourism and sustainable development Timişoara, april 16, 2021
  3. Grujić, M. (2021). Dometi i ograničenja međunarodne diverzifikacije rizika za institucionalne investitore u regionu Zapadnog Balkana. X naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Jahorinski poslovni forum 2020 RJugoistočna Evropa u vrtlogu krize 2020, disruptivnih inovacija, politika i mjera za održivi privredni rast 25-26. marta 2021. godine. Univerzitet U istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Pale, 261-273
  4. Grujić, M.,  & Rajčević, P. (2020). Korona kriza i korporativni odgovor u jugoistočnoj Evropi. Zbornik radova sa 24. simpozijuma SRRRS – Održivost poslovanja u uslovima virusa korona: izazovi za računovodstvo, reviziju i finansije, SRRRS, Banja Vrućica.
  5. Grujić, M. Baškot, B. (2020). Kreiranje i upotreba krive prinosa na banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti. X e-International scientific conference on economic development and standard of living EDASOL 2020 – Banja Luka, novembar/November 13, 2020.
  6. Grujić, M. (2020). Dometi i ograničenja upotrebe kreditnih deritvata na malom tržištu kapitala. Conference on Social and Technological Development. Banja Luka: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment
  7. Grujić, M.,  & Rajčević, P. (2020). Testiranje anomalija u kretanjima berzanskih indeksa u Bosni i Hercegovni s ciljem ostvarivanja iznadprosječnih prinosa na tržištu. IX naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Jahorinski poslovni forum 2020 Realni i finansijski sektor u svjetlu novih tehnologija, novih svjetskih kretanja i novih izazova. Univerzitet U istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Pale, 287-295
  8. Mekinjić, B., Grujić, M.,  & Vujičić-Stefanović, D. (2020). Primjena regresione analize u procjeni uticaja GDP per capita na rezultate nivoa PISA testova, digitalizacije i HDI u Evropi. IX naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Jahorinski poslovni forum 2020 Realni i finansijski sektor u svjetlu novih tehnologija, novih svjetskih kretanja i novih izazova. Univerzitet U istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet Pale 217-229
  9. Grujić, M., Trivić, J. (2019). Impact of pension funds on financial markets development. Zbornik saopštenja Međunarodne naučne-stručna konferencije „Inovacije kao pokretač razvoja“. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd. 48-56
  10. Grujić, M., Rajčević, P. (2019). Recesija na bilansima stanja na tržištu u razvoju. Da li smo u recesiji koju ne vidimo?. Univerzitet za poslovne studije.
  11. Radivojac, G.. Grujić, M. i Janjić D. (2019). Mogućnost diverzifikacije rizika na regionalnim berzama, Zbornik radova 14. Kongresa računovođa i revizora Crne Gore.
  12. Grujić, M., Baškot. B. (2019). Dometi i ograničenja modela za procjenu vjerovatnoće bankrota emitenata na tržištu u razvoju. Zbornik radova sa 23. simpozijuma SRRRS – Jačanje kredibiliteta računovodstvene profesije kao imperativ zaštite javnog interesa, SRRRS, Banja Vrućica.
  13. Grujić, M. (2019). Penzijski fondovi kao izvor za finansiranje razvoja lokalne zajednice.  VIII naučna konferencija sa međunarodnim učešćem Jahorinski poslovni forum 2019. Ekonomski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
  14. Grujić, M. (2018). Ocjena stava stanovnika u Bosne i Hercegovini o dodatnoj štednji za penziju. Zbornik radova Pete internacionalne konferencije Ekonomskog fakulteta Brčko „Uloga visokoškolskih ustanova u savremenom poslovnom ambijentu
  15. Grujić, M., Rastoka, J. Ivanišević, M. (2018). Emisija obveznica u funkciji razvoja lokalnih zajednica na tržištima u razvoju. Zbornik radova 8. međunarodnog simpozijuma o upravljanju prirodnim resursima. Fakultet za menadžment Zaječar, VIII.
  16. Grujić, M., Ivanišević, M. (2018). Emisija obveznica u funkciji finansiranja kapitalnih infrastrukturnih projekata u lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. Zbornik radova sa skupa "Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja – Geneze i perspective prostornog razvoja"
  17. Grujić, M., Rastoka, J. (2018). Finansiranje preduzetnički vođenog održivog urbanog razvoja putem vlastitih sredstava - sugestije lokalnim vlastima. Ekonomski fakultet Pale, Univerzitet u Istočnom Sarajevu. 117-123
  18. Grujić, M. (2017). Primjena diverzifikacije portfolija na tržištima u razvoju za institucionalne investitore. Univerzitet za poslovne studije, 1 422-439
  19. Grujić, M. (2017). Karakteristike tržišta duga na tržištima u razvoju. Zbornik radova 7. međunarodnog simpozijuma o upravljanju prirodnim resursima. Fakultet za menadžment Zaječar, VII.
  20. Radivojac, G., Grujić, M. (2016). Modaliteti i pristupi procjeni vjerovatnoće bankrota emitenata na Banjalučkoj berzi. Zbornik radova sa 20. simpozijuma SRRRS – Finanijsko izvještavanje kao katalizator rasta ekonomije, SRRRS, Banja Vrućica.
  21. Grujić, M. (2012). Organizacija, finansiranje i vlasništvo sportskih klubova na berzi (Organization, financing and ownership of sports clubs on the stock exchange). Zbornik radova, Međunarodni naučni kongres “Antroploški aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije”.
  Knjige
  1. Grujić, M., Janjić, D. (2021). Standardi, specifičnosti i anomalije tržišta kapitala u zemljama u razvoju. Banja Luka: Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT. (ISBN 978-99955-661-5-9)
  2. Đogo, M., Trpeski, P., Lukić, V., Melović, B., Popović, S., Janković, I., Mekinjić, B., Grujić, M., Naumovska, E., Vuksanović, M., Šeković, D. (2021). Western Balkans Financial Systems Guidelines: 1st edition Paperback – January 13, 2021. Amazon. (ISBN-13979-8594578784)
  3. Đogo, M., Mekinjić, B.  & Grujić, M. (2020). Vodič kroz finansijski sistem Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Pale: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Ekonomski fakultet. (ISBN 9978-99976-771-2-9)
  4. Radivojac, G., Grujić, M. (2017). Stanje i perspektive investiranja u dužničke hartije od vrijednosti na finansijskim tržištima u razvoju. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet. (ISBN 978-99938-46-73-4)
  5. Grujić, M., (2017). Pogledi na domaće tržište: izbor objavljenih analiza, rasprava, komentara i kolumni. Banja Luka : Comesgrafika. (ISBN 978-99938-59-66-6)