петак, 29. септембар 2017.

Kako preživjeti nepredviđene troškove – planiranje i zapisivanje troškova

Najbolji način za izbjegavanje stihijske kupovine je racionalno trošenje. Racionalno podrazumijeva planiranje i uzdržavanje od neplanske potrošnje.
Pošteno govoreći, lakše je najaviti uzdržavanje od nečega nego to i nego uraditi. Osim toga, i kada se disciplinujemo pojavi se mnoštvo nepredviđenih troškova. Šta je rješenje? Jednostavno je. Planiranje. Planiranje koje će smanjiti broj, i još važnije – iznos, nepredviđenih troškova. Kako ti postići najlakše voditi računa da pare ne nestapju?

Kad ni dobro planiranje ne pomaže, za nepredviđene troškove postoji kredit za 30 minuta

Prvo, treba praviti listu troškova. Ne spisak nego baš listu namirnica i troškova. Na primjer, da danas napravimo spisak svih troškova do sljedeće plate. Vjerovatno će ti troškovi biti veći od prihoda. Za one koji rade ili imaju sreću da zarade nešto „sa strane” olakšavajuća okolnost je što su u prilici da „dopinguju” kućni budžet. Osim toga, postoji i pozajmica novca ili kredit do plate. Pozajmica je kao jeftin kredit ili keš kredit bez depozita. Rok otplate za keš kredit je najduže do mjesec dana. Brza pozajmica novca je način da se kratkoročno pozajme pare u slučaju kada nam iskrsnu nepredviđene, ali baš nepredviđene, potrebe ili troškovi koje nismo očekivali u kućnom budžetu.
Pozajmica bez zaloga je veliko olakšanje ali treba voditi računa i o iznosu koji treba vratiti. Za izračunavanje stvarnog iznosa koji ćemo vratiti za keš kredit poželjno je koristi neki kreditni kalkulator.
Da ne skrećem sa teme, svi treba da sortiramo troškove po značaju. Dakle, poenta je napravimo prioritete. Ovim potezom ćemo se usmjeriti na nabavku stvari koje su nam zaista potrebne. Takav spisak će nam olakšati da uštedimo kako na „malim” tako i na „velikim” i troškovima.
Kada imamo spisak, u redovnoj kupovini namirnica nećemo se „zaletiti” i kupovati što nam ne treba. Na taj način čemo osloboditi dio budžeta za stvari koje treba obnoviti ili za troškove koji mogu da „iskrsnu”.

Kredit do plate nije opravdanje za svaki trošak, već ide samo uz disciplinu

Poželjno je da razliku u iznosu koji smo planirali potrošiti i iznosu koji smo zaista izdvojili za kupovinu treba utrošimo ili uložimo u nešto što nam je zaista potrebno i korisno. Tek kad to ostvarimo možemo reći da smo pametno upravljali novcem. Međutim, samo štednja bez plana je besmislena. Usiljeno početi štediti na svemu je jednako nesuvislo kao i stihijsko kupovanje. Ako nemamo cilj za koji štedimo brzo će se pojaviti nešto na šta ćemo potrošiti sav ušteđeni iznos. Ušteđene pare lako „ispare” ako nemamo dobar plan i cilj štednje. Znate ono „brodu koji ne zna u koju luku plovi, nijedan vjetar nije po volji.” Ili što kaže jedan moj prijatelj: „Novac koji ponesem na odmor za svaki slučaj potrošim u svakom slučaju.” Bez plana štednje, potrošnje i raspolaganja posuđenim novcem svaki trošak je opravdan i bitan. Osim toga, većina ljudi je sklona da sebi poveća životni standard čim oslobode neki iznos u novčaniku. Samo oni koji su dovoljno disciplinovani mogu ušteđeni “dopingovati” i to kada su sigurni da “kredit do plate” uz predviđeni rok otplate mogu lako da vrate.

Pišite sve troškove i tako štedite pare

Uštede, pogotovo na sitnim troškovima jesu poželjne ali su i zamorne. Cjepidlačenjem od plate nećemo napraviti milionske uštede. S druge strane, dobrim planiranjem ipak možemo bolje da sačuvamo marke, vrijeme i živce. Dobra vježba za planiranje je evidentiranje troškova. To znači da svaki, ali baš svaki, trošak zapišemo. Od novčića za parking do najvećih troškova. Rashode možemo podijeliti na obavezne rashode za troškove u domaćinstvu (hrana, piće, i kozmetika), na fiksne troškove (internet, komunalne usluge i rekreacija), na varijabilne (struja, telefon i gorivo), na ostale troškove (zabava, garderoba i pokloni) i na štednju! Takvo evidentiranje će pokazati prostor za uštede i promjenu prioriteta. Još važnije – olakšaće nam planiranje i smanjiti brigu o nepredviđenim troškovima.

петак, 22. септембар 2017.

Šta ustvari znamo o kreditima i tumačenju između redova efektivne kamatne stope

Zajmodavci u promociji svojih ponuda u prvi plan ističu vrijednost nominalne kamatne stope. Međutim, uslov za dobijanje kredita često su aktivnosti koje predstavljaju dodatni trošak kao što je procjena nekretnine, osiguranje kredita ili obrada zahtjeva za kredit. Svi ti prateći troškovi povećavaju iznos koji vraćate za pozajmljeni novac.

Efektivna kamatna stopa utiče na to koliko je jeftin kredit – prikupite što više ponuda

Da bi se olakšalo poređenje ponuda različitih banaka koristi se efektrivna kamatna stopa. Zato prilikom potrage za kreditom treba tražiti da vam iskažu kolika je efektivna kamatna stopa i da nastojite da izaberite ponudu koja nudi najmanju efektivnu kamatnu stopu. Upravo efektivna kamatna stopa uzima u obzir sve troškove vezane za kredit pod određenim uslovima ili stvarni prinos koji se ostvaruje na oročen depozit. Najkraće, efektivna kamatna stopa predstavlja trošak za dužnika odnosno za nas koji uzimamo kredit ili povrat na depozit. Za razliku od nominalne, u računicu za iskazivanje efektivne kamatne uključeni su svi troškovi i naknade vezane za odobravanje i vođenje kredita ili za oročavanje depozita i učestalost plaćanja. Ne dozvolite da vas zbuni što se ona značajno mijenja sa promjenom dužine otplate kredita. Naime, što su češća plaćanja veća je i efektivna kamatna stopa (vidi tabelu).
Efektivna kamatna stopa uzima u obzir mogućnost osiguranja kredita te buduće troškove, naknade i promjene koje mogu nastati tokom trajanja ugovora sa zajmodavcem. Ona će biti navedenana u ugovoru koji potpisujemo sa zajmodavcem barem na sva mjesta – među prvih nekoliko članova i uz otplatni plan.

Za još bolje sagledavanje različitih ponuda treba znati kako se prave kreditni otplatni planovi. Najčešće je iznos-rata koji plaćate za otplatu kredita tokom perioda otplate isti. Pri svakoj otplati kredita, odnos kamate i glavnog duga se mijena u korist glavnog duga. Naime, od početka otplate kredita najveći dio rate odnosi upravo na otplatu kamate. Rata na početku otplate uglavnom sadrži najveći dio kamate a na kraju otplate se odnosi skoro samo na glavnicu. Najčešće, zajmodavac u ugovor uključuje osnovicu koja će se koristiti za izmjenu stope i učestalost mijenjanja stope. Na primjer, ako imate u ugovoru klauzulu da je kamatna stopa zbir osnovne stope i šestomjesečni EURIBOR-a, znajte da će vas banka dva puta tokom godine obavijestiti da od sljedećeg mjeseca računa novu kamatnu stopu. Naravno, ova promjena će se odraziti na efektivnu kamatnu stopu a samim tim i na otplatni plan.

Brza pozajmica, kredit do plate ili online kredit kao mogućnost

Pronašao sam ponudu koja zvuči suludo ali je tačna. Naime, kompanija Forza Banja Luka nudi baš jeftin kredit. Naime, u pitanju je pozajmica bez zaloga odnosno pozajmica novca bez kamate. Ukoliko vam treba brza pozajmica novca možete online  dobiti keš kredit bez depozita odnosno keš kredit za 30 minuta – sve bez kamata. Doduše, to je samo privremeno, vjerovatno se ljudi reklamiraju dok ne uđu na tržište ali nje loše znati da je moguće podići online kredit u iznosu od 100 do 390 maraka i pri tome ne platiti nikakvu kamatnu stopu. Tako da, ako vam brzo trebaju pare a dovoljno ste disciplinovani da ih vratite za 30 dana, Forza kredit bi moglo biti rješenje za vas.