петак, 10. јун 2016.

Stručni i naučni radovi koje sam do sada objavio kao autor ili koautor


1. Grujić, Miloš. Organizacija, finansiranje i vlasništvo sportskih klubova na berzi (Organization, financing and ownership of sports clubs on the stock exchange). Zbornik radova, Međunarodni naučni kongres “Antroploški aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije”, 2012. (UDK: 796.332.071.4) - pregledni članak
2. Grujić, Miloš. Razvoj, trenutno stanje i perspektive tržišta municipalnih obveznica u Republici Srpskoj. Banja Luka: Finrar 12, 2012. (UDK 336.763.1:339.142) - pregledni rad
3. Grujić, Miloš. Vrste, rizici i tržišta municipalnih obveznica. Banja Luka: Naučni časopis Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci - Politeia 2012. (UDK 336.763.33(497.6RS)) -pregledni članak
4. Grujić, Miloš. Pokazatelji i pravac razvoja tržišta kapitala u Republici Srpskoj. Banja Luka: Finrar 7, 2013. (UDK 334.72.021:336.761) - pregledni rad
5. Grujić, Miloš. Stanje i mogući pravac razvoja nadzora nad finansijskim sektorom u Republici Srpskoj. Banja Luka: Finrar 10, 2013. (UDK 336.143:336.01(497.6RS)) - pregledni rad
6. Grujić, Miloš. Мogućnosti koje nudi IPA II - (Ne)spremnost institucija za projekte koje sufinansira EU. Banja Luka: Finrar 12, 2013. - pregledni rad
7. Đogo, Marko. Grujić, Miloš. Bitkoin groznica. Alternativa novcu, prilika za ulaganje ili internet prevara. Banja Luka: Finrar 2, 2014. - stručni rad
8. Stevanović, Saša. Grujić, Miloš. Teorije, tipovi i definisanje dividendne politike u funkciji rasta cijena akcija. Banja Luka: Financing 2, 2014. (UDK. 347.72.033/.034 DOI:10.7251/FIN1402039G) - pregledni rad
9. Stevanović, Saša. Grujić, Miloš. Ograničenja i mogućnosti razvoja dužničkih instrumenata u Republici Srpskoj – obveznica kao alternativa kreditu. Istočno Sarajevo: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, 2014. (UDC 336.761:339.727.22; DOI: 10.7251/ZREFIS1408257S) - stručni rad
10. Stevanović, Saša. Grujić, Miloš. Testiranјe modela za procjenu bankrota u Republici Srpskoj. Banja Luka: Finrar 8, 2014. (UDK 347.763.:658(497.6)) - pregledni rad
11. Grujić, Miloš. Razvoj sekundarnog tržišta trezorskih zapisa - Stanje i perpektive na tržištu Republike Srpske. Banja Luka: Financing 2, 2015 (UDK 336.12:339.178.3(497.6 PC); DOI: 10.7521/FIN150231G) - pregledni rad
12. Stević Ljiljana. Grujić, Miloš. Bosna iHercegovina na Novom putu svile. Strategija, stanje, perspektive ipozicioniranje u skladu sa novom kineskom strategijom u zemljama CIE. UDK 327:339.94(497.6)(510) doi 10.7251/POL1610053S . Banja Luka: Politeia, 10, 2016. - pregledni članak
13. Grujić, Miloš. Metoda diskontovanja novčanih tokova i njena primjena na akcionarsko društvo na Banjalučkoj berzi. Banja Luka: Finrar, 5, 2016. (UDK 347.725.033.(497.6 B. Luka)) - pregledni rad
14. Radivojac, Goran. Grujić, Miloš. Ograničenja optimizacije portfolija akcija na Banjalučkoj berzi. Banja Luka: Acta Economica, 5, 2016. (UDK: 336.76(497.6 BANјA LUKA) DOI: 10.7251/ACE1625035R)) – prethodno saopštenje
15. Radivojac, Goran. Grujić, Miloš. Modaliteti i pristupi procjeni vjerovatnoće bankrota emitenata na Banjalučkoj berzi.  Zbornik  radova   sa  20.  simpozijuma SRRRS Finanijsko izvještavanje kao katalizator rasta ekonomije,  SRRRS, Banja Vrućica, 2016. godine, str. 455 475.

Нема коментара:

Постави коментар