четвртак, 30. јун 2016.

Preporuke za čitanje


Prije nekoliko dana sam učestvovao u mini istraživanju koje se odnosi na blogove koje najviše posjećujem(o). Nakon kratkog "prelistavanja" omiljenih blogova zapazio kako je u blogosferi prisutan tihi trend "M&A" (skraćeno od engleskog "merging and acquisition" što se odnosi na transakcije spajanja i preuzimanja). Na primjer, na Tržišnom rešenju sada piše nekoliko sjajnih blogera koji su počeli da objavljuju postove na svojim blogovima. Osim toga, neki dosljedni libertarijanaci, poput Kapitalca, nažalost više ne pišu. Drugi, poput bloga Katkapital - Slobodno je lijepo i Cronomy rijetko objavljuju nove tekstove.

U neku ruku sam "zapustio" vlastiti blog. Dijelom zbog drugih prioriteta a dijelom i zbog toga što na društvenim mrežama tek u nekoliko karaktera uz koje je link često dovoljno kažem. Često se oduševim nekim tekstom na koji nabasam pa ga jednostavno prenesem na društvenim mrežama. Upravo zato mislim da treba na jednom mjestu da skrenem pažnjun na kvalitetne blogove. Nije da ne čitam knjige ali i dalje sam preokupiran knjigama koje su pune grafikona, tabela, fusnota i formula a posljednja, bez mnogo nabrojanih stvari, koja je bila na listi "must read" me nije oborila s nogu tako da je neću preporučiti.

U nastavku su preporuke. Uz svaki blog sam napisao nekoliko riječi. Tek da zainteresujem potencijalne čitaoce.

1. Tržišno rešenje - Ovaj blog postoji od juna 2006. godine. Ubrzo po pokretanju bloga su se pojavile pozitivne reakcije. Osnivačkom timu se u međuvremenu priključilo nekoliko sjajnih i plodnih autora, uglavnom ekonomista. Danas na ovom blogu možete čitati analize i komentare najšireg spektra. Od poreza i regulacije, preko obrazovanja, monetarne politike, filozofije i teorije liberalizma, do ekologije. Kako sami za sebe kažu: "Ako vam je klasični liberalizam na srcu, ili ako ako želite da polemišete sa njim, ili da učite o njemu, na pravom ste mjestu."
2, Eclectica - Dvije činjenice o ovom blogu sve govore. Prva, blog u ovom trenutku ima skoro 2.500 redovnih "pretplatnika" tj. sljedbenika i druga - vodi ga poznati investitor i preduzetnik, Nenad Bakić.

3. Moj obračun s njima - Mislim da se autor neće naljutiti ako ga opišem ka o neprijatelja socijalizma, statizma i raznih izama a kao predstavnika tržišta i kapitalizma. Autor je većinu stvari za koje se zalaže iznio u uvodnom postu bloga.

4. Blog Mijata Lakićevića -Blog na kojem se piše o akutelnim dešavanjima u Srbiji način da se promoviše "širenje slobode i oštrenje kritičkog uma". Autor je pisao i uređivao brojne novine Demokratija danas, Ekonomska politika, dodatak Novac u Blicu, Nin, Novi magazin, Pregled, Limes plus i td. O autoru, diplomiranom pravniku i dugogorišnjen novinaru, možete pročitati na ovom linku

5. Politička blogonomija  - Autor je iz sfere političke ekonomije. Zaposlen je kao docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, predaje političku ekonomiju i sociologiju. Na blogu su tekstovi koje autor od 1992. godine objavlјuje u domaćoj dnevnoj i nedelјnoj štampi. Pored svakog teksta nalazi se informacija o datumu i novinama u kojima je objavlјen. Verzije tekstova koje se možete pročitati se nalaze u nelektorisanom obliku. O autoru, Dušanu Pavloviću, možete pročitati ovdje. Na sajtu možete pronaći naučne radove i tekstove u novinama.

6. Blog Igora Opačića - Autor, Igor Opačić je u svijetu bankarstva i finansija od decembra 1995. Tokom karijere sarađivao je sa nekim revizorskim kućama, bankama i drugim finansijskim institucijama. Od septembra 2009 radi kao samostalni konsultant, najviše u oblasti bankarskih usluga, ali proširio je djelatnost na domaće i strane investicione fondove. Trenutno je preokupiran projektom Evropa investment. Blog me privukao jer na jednostavan i privlačan način piše o finansijskom opismenjavanju stanovništva.

7. Sloboda i Prosperitet -libertarijanska mreža alternativnih medija - Na blogu je mnoštvo kolumni, edukativnih tekstova i snimaka od raznih autora koji su napisani na našem ili prevedeni na jezike koji se koriste na ovom govornom području.

петак, 10. јун 2016.

Stručni i naučni radovi koje sam do sada objavio kao autor ili koautor


1. Grujić, Miloš. Organizacija, finansiranje i vlasništvo sportskih klubova na berzi (Organization, financing and ownership of sports clubs on the stock exchange). Zbornik radova, Međunarodni naučni kongres “Antroploški aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije”, 2012. (UDK: 796.332.071.4) - pregledni članak
2. Grujić, Miloš. Razvoj, trenutno stanje i perspektive tržišta municipalnih obveznica u Republici Srpskoj. Banja Luka: Finrar 12, 2012. (UDK 336.763.1:339.142) - pregledni rad
3. Grujić, Miloš. Vrste, rizici i tržišta municipalnih obveznica. Banja Luka: Naučni časopis Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci - Politeia 2012. (UDK 336.763.33(497.6RS)) -pregledni članak
4. Grujić, Miloš. Pokazatelji i pravac razvoja tržišta kapitala u Republici Srpskoj. Banja Luka: Finrar 7, 2013. (UDK 334.72.021:336.761) - pregledni rad
5. Grujić, Miloš. Stanje i mogući pravac razvoja nadzora nad finansijskim sektorom u Republici Srpskoj. Banja Luka: Finrar 10, 2013. (UDK 336.143:336.01(497.6RS)) - pregledni rad
6. Grujić, Miloš. Мogućnosti koje nudi IPA II - (Ne)spremnost institucija za projekte koje sufinansira EU. Banja Luka: Finrar 12, 2013. - pregledni rad
7. Đogo, Marko. Grujić, Miloš. Bitkoin groznica. Alternativa novcu, prilika za ulaganje ili internet prevara. Banja Luka: Finrar 2, 2014. - stručni rad
8. Stevanović, Saša. Grujić, Miloš. Teorije, tipovi i definisanje dividendne politike u funkciji rasta cijena akcija. Banja Luka: Financing 2, 2014. (UDK. 347.72.033/.034 DOI:10.7251/FIN1402039G) - pregledni rad
9. Stevanović, Saša. Grujić, Miloš. Ograničenja i mogućnosti razvoja dužničkih instrumenata u Republici Srpskoj – obveznica kao alternativa kreditu. Istočno Sarajevo: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, 2014. (UDC 336.761:339.727.22; DOI: 10.7251/ZREFIS1408257S) - stručni rad
10. Stevanović, Saša. Grujić, Miloš. Testiranјe modela za procjenu bankrota u Republici Srpskoj. Banja Luka: Finrar 8, 2014. (UDK 347.763.:658(497.6)) - pregledni rad
11. Grujić, Miloš. Razvoj sekundarnog tržišta trezorskih zapisa - Stanje i perpektive na tržištu Republike Srpske. Banja Luka: Financing 2, 2015 (UDK 336.12:339.178.3(497.6 PC); DOI: 10.7521/FIN150231G) - pregledni rad
12. Stević Ljiljana. Grujić, Miloš. Bosna iHercegovina na Novom putu svile. Strategija, stanje, perspektive ipozicioniranje u skladu sa novom kineskom strategijom u zemljama CIE. UDK 327:339.94(497.6)(510) doi 10.7251/POL1610053S . Banja Luka: Politeia, 10, 2016. - pregledni članak
13. Grujić, Miloš. Metoda diskontovanja novčanih tokova i njena primjena na akcionarsko društvo na Banjalučkoj berzi. Banja Luka: Finrar, 5, 2016. (UDK 347.725.033.(497.6 B. Luka)) - pregledni rad
14. Radivojac, Goran. Grujić, Miloš. Ograničenja optimizacije portfolija akcija na Banjalučkoj berzi. Banja Luka: Acta Economica, 5, 2016. (UDK: 336.76(497.6 BANјA LUKA) DOI: 10.7251/ACE1625035R)) – prethodno saopštenje
15. Radivojac, Goran. Grujić, Miloš. Modaliteti i pristupi procjeni vjerovatnoće bankrota emitenata na Banjalučkoj berzi.  Zbornik  radova   sa  20.  simpozijuma SRRRS Finanijsko izvještavanje kao katalizator rasta ekonomije,  SRRRS, Banja Vrućica, 2016. godine, str. 455 475.