среда, 24. јун 2015.

Razvoj sekundarnog tržišta trezorskih zapisa. Stanje i perspektive na tržištu Republike Srpske.

Ima više od godinu dana kako slušam dobronamjerne kritike i prozivke da dugo nisam ništa objavljivao na blogu. Priznaću da mi je drago da sam za nekoliko godina pisanja kolumni, stručnih i naučnih radova tj. komentarisanja privrede, ekonomije, finansija i investicija dobio "publiku" i interes za moj rad. Razlozi sve rjeđim tekstovima na blogu su preokupiranost poslom i privatnim obavezama ali navjeći razlog je činjenica da nastojim da se fokusiram na završetak magistarskog rada. Često žeđ za ovim temama ugasim prikupljajući neke izvore na društvenim mrežama ili u ćaskanju sa dragim kolegama.

U međuvremenu, od dijelova koji baš nisu za magistarski rad napravim poneki stručni ili pregledni rad. Tako je bilo i sa dokumentom koji je moguće preuzeti ovdje. Rad je objavljen u drugom ovogodišnjem broju naučnog časopisa za ekonomiju Financing.

Zahvaljujem se uredništvu časopisa jer je prepoznalo aktuelnost i kvalitet rada. Takođe, veliku zahvalnost dugujem mom mentoru, gospodinu Radivojcu - koji me strpljivo i nesebično usmjerava u izradi magistarskog rada i svima koji su mi na bilo koji način pomogli u izradi ovog rada. Njih nije potrebno posebno navoditi - lako će se prepoznati. :) Hvala od srca!

Ovo nije moj prvi objavljeni rad u nekom časopisu (čak sam se u njemu pozvao ja jedan svoj autorski rad iz 2013.), a nadam se i da nije posljednji. :) Tema je tjesno vezana za moje glavno polje interesovanja u ekonomiji. U budućnosti namjeravam da se posvetim daljem izučavanju ove oblasti s ciljem da dam svoj kako naučni, tako i društveni doprinos ovoj temi. Prema tome, ovo je tek mali nagovještaj mog magistarskog rada.

Sve komentare i prijedloge ću sa velikim zadovoljstvom pročitati i uzeti u obzir prilikom nastavka izrade moje magistarske teze.

...

Sažetak:
Razvijeno tržište novca omogućava učesnicima na tržištu bolјe prilike za kratkoročno ulaganje, pomaže ravoju konkurencije na tržištu ali i služi kao mehanizam sprovođenja mjera monetarne politike. Najvažnije, razvijeno tržište novca olakšava emitentu jeftinije zaduživanje jer povećava likvidnost primarnog tržišta ovih hartija od vrijednosti. U radu smo se fokusirali na osnove karakteristike sekundarnog tržišta trezorskih zapisa. Pokušali smo da, koristeći iskutva sa razvijenih tržišta, ponudimo rješenja za razvoj tržišta sekundarnog tržišta trezorskih zapisa u Republici Srpskoj. S tim u vezi analizirali smo trgovine trezorskim zapisima na Banjalučkoj berzi. U radu smo pokazali da market makeri mogu bitno pridonijeti razvoju sekundarnog tržišta trezorskim zapisima.

Klјučne riječi: tržište novca, trezorski zapisi, sekundarno tržište, market mejkeriНема коментара:

Постави коментар