уторак, 21. мај 2013.

U iščekivanju fuzije ERS-a

Holding "Elektroprivrede RS" čine matično preduzeće u Trebinju, pet proizvodnih preduzeća - Hidroelektrane na Trebišnjici, HE na Drini i HE na Vrbasu, Rudnik i termoelektrana Ugljevik i RiTE Gacko,  "Elektrokrajina", "Elektrodoboj", "Elektrobijeljina", "Elektrodistribucija" Pale i "Elektrohercegovina", te Istraživačko-razvojni centar elektroenergetike (IRCE) iz Istočnog Sarajeva.
Na Banjalučkoj berzi su listirane akcije 10 preduzeća iz sistema elektroprivrede RS (bez IRCE). Ove akcije predstavljaju izuzetno značajan segmenat tržišta kapitala Republike Srpske. Ukupna tržišna vrijednost ovih preduzeća, sredinom maja 2013. godine, iznosi oko 550 miliona KM, dok je ukupna knjigovodstvena vrijednost ovih preduzeća 3,67 milijardi KM. Ako imamo u vidu da tržišna kapitalizacija Banjalučke berze iznosi 4,1 miliajrdu KM primjetićemo da ovih 550 miliona čini skoro 14 odsto ukupne tržišne kapitalizacije Banjalučke berze.
Stručna javnost u Republici Srpskoj smatra da najveći problemi ovih preduzeća proizilaze iz:
1. neposlovanja po tržišnim principima - Površnim pregledom bilansa očigledno je da je dobit koju ostvaruju ovih deset preduzeća nesrazmjerna kapitalu. Naime, zbirna stopa povrata na kapital (ROE) svih listiranih privrednih društava  iznosi manje od  jedan odsto. Tačnije, radi se o 0,16 odsto. Bez sumnje, tržišno formiranje cijene struje dovelo bi do ekonomski održivijeg razvoja energetskog sektora. Na ovaj način odulke Vlade direktno generišu profit Holdinga kroz netržišno određivanje cijene struje.
2. loše organizacije kompanije- Stručnajaci već godinama ukazuju na činjenicu da je postojeći sistem organizacije i upravljanja holdingom s matičnim i 11 zavisnih preduzeća trom i neracionalan. Prema svemu što već godinama imamo priliku da čujemo iz medija odavno je bilo potrebno razmotriti revidiranje postojećeg modela organizacije.
S ciljem jačanja snage ovih preduzeća (i eventualne dokapitalizacije) koja bi doprinijele većoj proizvodnji i većem izvozu ekonomski stručnjaci predlažu sprovođenje jedne od dvije mogućnosti:
1. spajanje postojećih preduzeća sa Holdingom i stvaranje jedinstvenog preduzeća ili 
2. spajanje preduzeća iz oblasti proizvodnje u jedno preduzeće i spajanje preduzeća iz oblasti distribucije u drugo.
Fuzijom bi se stvorili uslovi da se slobodna sredstva amortizacije i dio dobiti objedine u cilju finansiranja kapitalnih projekata, te obezbjedi efikasniji način odlučivanja i racionalnija organizacija.
Da ne dužim dalje, biću slobodan da citiram zapažanja koje sam nekoliko puta čuo od direktora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom RS, gospodina Darka Lakića: "Holding ERS sada ima 12 uprava, isto toliko nadzornih odbora, skupština, internih revizora, revizora, računovodstvenih i pravnih službi, što ostavlja prostor za značajne uštede. Takođe sam uvjeren da bi tržišna vrijednost te kompanija bila veća nego što sada zbirno vrijede akcije 11 preduzeća na berzi. Koncept holdinga i zavisnih preduzeća je imao smisla prije nekoliko godina kada je uspostavljena ta struktura kako bi se koordinisale sve aktivnosti u okviru ERS, ali mislim da je vrijeme za reorganizaciju. Spajanjem tih preduzeća u jedno ili dva preduzeća bi se koncentrisala značajnija finansijska sredstva. Takođe, preduzeće koje bi obuhvatilo sve proizvođače električne energije bi se, pored Banjalučke berze, moglo listirati na berzi u Varšavi ili Londonu, što bi dalo mogućnost da se kompanija dokapitalizuje.
Podsjećanja radi, gospodin Lakić je direktor drugog po veličini akcionara u ERS-u. Prije ove pozicije godinama je bio zamjenik direktora Banjalučke berze. Dakle, nema sumnje besprjekorno poznaje tržište kapitale na ovim prostorima i da je među najkompetentnijim da komenartiše funkcionisanje ERS-a. Ovo ovo ističem jer sam posve  saglasan sa citatom ali mnogo veću težinu ima misao koju je izrekao Darko Lakić nego Miloš Grujić. :-) Primjećujete, od čitavog teksta moje su samo skraćene tabele bilansa. :-D

Više podataka o ovim preduzećima dostupno je na sajtu Banjalučke berze:
Oznaka HOV Naziv HOV
EDPL-R-A Elektrodistribucija a.d. Pale
EKBL-R-A Elektrokrajina a.d. Banja Luka
EKHC-R-A Elektrohercegovina a.d. Trebinje
ELBJ-R-A Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina
ELDO-R-A Elektro Doboj a.d. Doboj
HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad
HELV-R-A Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad
HETR-R-A Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje
RITE-R-A RiTE Gacko a.d. Gacko
RTEU-R-A Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad
Dakle, težnje, napori i argument stručne javnosti su nedvosmisleni. Čini se da je pitanje trenutnka odluka o ukrupnjavanju holdinga "Elektroprivrede RS". Do tada, pogledajmo kratki prikaz skraćenih bilansa i pokazatelja preduzeća koja su listirana na berzi. Prikazi su u dva dijela. Prvi prikaz su tabele u kojima su pokazatelji za pet proizvodnih preduzeća, drugi dio se odnosi na distributivna preduzeća. Napominjem da bilansi koji slijede ne predstavljaju konsolidovane bilanse već pojedinačne bilanse listiranih preduzeća na Banjalučkoj berzi. Evo nekoliko pokazatelja koji će Vas, nadam se privući da se upustite u iščitavanje bilansa. Na primjer: navedene kompanije su u 2012. godini ostavrile 706.089.842 KM od obavljanja redovne djelatnosti. EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) iznosi
167.734.522 KM. Ukupna amortizacija za ova preduzeća iznosi 150.689.218 KM. Ukupna dobit nakon oporezivanja iznosi tek 7.015.852 KM. Prosječan broj zaposlenih  u ovih deset preduzeća na kraju 2012. godine bio je 8.216.
Napomena prije gledanja bilansa. Znam da su tabele presitne. Blogspot me ograničio sa prostorom. Pokušajte da "približite" tabele sa:
1. klikom ctrl + tipka "+"(za "približavanje tabela") odnosno klikom ctrl + tipka "-" (za "odaljavanje" tabela") ili

2. kopirajte tabele u excel i povećajte na font koji Vam odgovara. Na, primjer na veličinu 14.

Oznaka HOV HEDR-R-A HELV-R-A HETR-R-A RITE-R-A RTEU-R-A
Zadnji dan trgovanja 29.4.2013. 21.5.2013. 21.5.2013. 21.5.2013. 21.5.2013.
Skraćeni finansijski pokazatelji 
P/S                                 6,67                                    3,67                                 4,58                                    0,57                                    0,43   
Neto dobitak po akciji (EPS)                                 0,01                                    0,00    -                            0,01    -                              0,01                                    0,05   
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)                               38,87                                258,92    -                          33,23    -                            11,84                                    5,19   
Dividenda po akciji                                    -                                         -                                       -                                         -                                         -     
Racio plaćanja dividende                                    -                                         -                                       -                                         -                                         -     
Dividendna stopa                                    -                                         -                                       -                                         -                                         -     
Knjigovodstvena vrijednost po akciji                                 1,32                                    2,37                                 2,53                                    1,19                                    1,74   
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene                                 0,32                                    0,18                                 0,16                                    0,13                                    0,14   
Tržišna kapitalizacija                    185.621.231                         44.012.429                    154.065.678                         58.513.821                         61.955.186   
Prinos na aktivu (ROA) 0,79% 0,07% -0,47% -0,94% 2,32%
Prinos na kapital (ROE) 0,82% 0,07% -0,47% -1,09% 2,69%
Neto marža 17,16% 1,42% -13,79% -4,83% 8,23%
EBITDA marža 56,82% 48,29% 38,10% 29,39% 30,44%
Ukupan prihod                      31.039.955                         13.695.301                      43.476.366                       119.761.222                       157.573.840   
Podaci o hartiji
Prosječna cijena:                                 0,42                                    0,43                                 0,40                                    0,15                                    0,24   
Najviša cijena u toku 52 sedmice:                                 0,48                                    0,53                                 0,48                                    0,23                                    0,37   
Najniža cijena u toku 52 sedmice:                                 0,42                                    0,41                                 0,40                                    0,15                                    0,21   
Broj akcija:                    441.955.312                       102.354.487                    385.164.196                       379.959.879                       256.013.165   
Nominalna vrijednost:                                      1                                         1                                      1                                         1                                         1   
Tržišna kapitalizacija:                    185.621.231                         44.012.429                    154.065.678                         58.513.821                         61.955.186   
Skraćeni bilans stanja
Aktiva
Stalna imovina                    503.563.830                       227.914.724                    928.814.729                       507.870.454                       420.755.027   
Tekuća imovina                    103.599.442                         28.435.049                      65.459.925                         31.148.244                         95.438.701   
Gotovinski ekvivalenti i gotovina                        3.959.910                           1.479.009                        2.432.466                              267.988                           1.116.736   
Aktivna vremenska razgraničenja                                  101                                10.543                                     -                                264.270                              334.402   
Gubitak iznad visine kapitala                                    -                                         -                                       -                                         -                                         -     
Poslovna aktiva                    607.163.272                       256.349.773                    994.274.654                       539.018.698                       516.193.728   
Pasiva
Kapital                    585.563.797                       243.064.441                    974.744.970                       452.912.278                       446.268.323   
Osnovni kapital                    441.955.312                       102.354.487                    385.164.195                       379.959.879                       256.013.165   
Rezerve                        4.630.134                         52.366.909                    167.559.623                                95.280                           2.100.009   
Revalorizacione rezerve                    107.430.614                         76.987.104                    361.117.469                         88.965.808                       135.028.168   
Neraspoređeni dobitak                      31.547.737                         11.355.941                      65.539.472                           9.328.691                         53.126.981   
Dugoročna rezervisanja                        4.678.384                           1.789.379                        3.152.718                         12.608.139                         21.097.173   
Dugoročne obaveze                      14.054.398                           8.987.802                        6.529.897                         38.313.412                         29.324.105   
Kratkoročne obaveze                        2.866.693                           2.508.151                        9.847.069                         35.184.869                         19.504.127   
Pasivna vremenska razgraničenja                             22.787                              103.058                             37.325                              182.207                              140.098   
Poslovna pasiva                    607.163.272                       256.349.773                    994.274.654                       539.018.698                       516.193.728   
Skraćeni bilans uspjeha
Prihod od prodaje                      27.830.190                         11.983.583                      33.606.192                       102.333.013                       145.141.436   
EBITDA                      15.814.174                           5.786.969                      12.804.453                         30.070.568                         44.182.559   
Amortizacija                      11.093.407                           4.984.439                      16.780.811                         33.678.620                         30.215.251   
EBIT                        4.720.767                              802.530    -                   3.976.358    -                     3.608.052                         13.967.308   
Rashodi kamata                             29.671                                71.359                           322.312                           1.355.989                              565.202   
Dobitak prije poreza                        4.691.096                              731.171    -                   4.298.670    -                     4.964.041                         13.402.106   
Porezi iz dobitka                           731.975                              561.187                           337.119    -                          22.358                           1.453.942   
Neto dobitak                        4.775.729                              169.984    -                   4.635.789    -                     4.941.683                         11.948.164   
Neto dobitak -                   14.997.800    -                     3.744.394                           154.567                           9.039.976                         34.207.718   
Prosječan broj zaposlenih                                  226                                     139                                  634                                  1.553                                  1.858   
Prihod po zaposlenom                           123.142                                86.213                             53.007                                65.894                                78.117   
Skraćeni bilans novčanih tokova
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti                      11.555.662                           6.516.877                      30.560.235                       130.093.012                       159.062.433   
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti                      16.076.892                           9.838.725                      46.904.604                       114.033.328                       138.961.707   
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -                     4.521.230    -                     3.321.848    -                 16.344.369                         16.059.684                         20.100.726   
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja                      23.027.047                           7.746.321                      26.250.696                         11.527.737                           3.803.475   
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja                      17.893.991                           5.081.523                        7.000.000                         43.470.458                         19.576.702   
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja                        5.133.056                           2.664.798                      19.250.696    -                   31.942.721    -                   15.773.227   
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja                                    -                                  13.667                             41.948                         17.728.729                                       -     
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja                           383.596                                92.868                        1.522.932                           1.912.023                         11.784.377   
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -                        383.596    -                          79.201    -                   1.480.984                         15.816.706    -                   11.784.377   
Ukupni prilivi gotovine                      34.582.709                         14.276.865                      56.852.879                       159.349.478                       162.865.908   
Ukupni odlivi gotovine                      34.354.479                         15.013.116                      55.427.536                       159.415.809                       170.322.786   
Neto priliv (odliv) gotovine                           228.230    -                        736.251                        1.425.343    -                          66.331    -                     7.456.878   
Gotovina na početku obračunskog perioda                        3.731.680                           2.215.260                        1.007.123                              334.319                           8.580.069   
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine                                    -                                         -                                       -                                         -                                       927   
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine                                    -                                         -                                       -                                         -                                    7.382   
Gotovina na kraju obračunskog perioda                        3.959.910                           1.479.009                        2.432.466                              267.988                           1.116.736   
Oznaka HOV EDPL-R-A EKBL-R-A EKHC-R-A ELBJ-R-A ELDO-R-A
Zadnji dan trgovanja 8.5.2013. 10.5.2013. 10.5.2013. 10.5.2013. 21.5.2013.
Skraćeni finansijski pokazatelji 
P/S                                 0,12                                    0,10                                 0,12                                    0,10                                    0,30   
Neto dobitak po akciji (EPS) -                              0,00    -                              0,01                                 0,00                                    0,01                                    0,02   
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -                          381,79    -                            16,01                               71,12                                  38,15                                  28,42   
Dividenda po akciji                                    -                                         -                                       -                                         -                                         -     
Racio plaćanja dividende                                    -                                         -                                       -                                         -                                         -     
Dividendna stopa                                    -                                         -                                       -                                         -                                         -     
Knjigovodstvena vrijednost po akciji                                 6,43                                    4,56                                 3,05                                    4,93                                    6,11   
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene                                 0,05                                    0,05                                 0,04                                    0,04                                    0,10   
Tržišna kapitalizacija                        4.738.770                         19.008.984                        2.566.204                           7.774.365                         18.733.013   
Prinos na aktivu (ROA) -0,01% -0,19% 0,05% 0,08% 0,30%
Prinos na kapital (ROE) -0,01% -0,28% 0,06% 0,11% 0,35%
Neto marža -0,03% -0,65% 0,16% 0,26% 1,04%
EBITDA marža 18,15% 14,37% 22,24% 12,85% 17,08%
Ukupan prihod                      45.258.397                       216.161.392                      26.123.307                         92.944.100                         68.321.424   
Podaci o hartiji
Prosječna cijena:                                 0,30                                    0,21                                 0,13                                    0,20                                    0,60   
Najviša cijena u toku 52 sedmice:                                 0,36                                    0,30                                 0,26                                    0,30                                    0,62   
Najniža cijena u toku 52 sedmice:                                 0,30                                    0,20                                 0,13                                    0,20                                    0,60   
Broj akcija:                      15.795.899                         92.276.622                      20.048.466                         38.486.953                         31.117.961   
Nominalna vrijednost:                                 1,00                                    1,00                                 1,00                                         1                                         1   
Tržišna kapitalizacija:                        4.738.770                         19.008.984                        2.566.204                           7.774.365                         18.733.013   
              101.517.083,69                  421.168.958,13                 61.226.010,32                  189.682.947,86                  190.239.654,57   
Skraćeni bilans stanja
Aktiva
Stalna imovina                    113.111.035                       449.443.765                      57.482.189                       229.578.140                       189.353.450   
Tekuća imovina                      28.029.420                       185.183.638                      21.004.926                         36.928.396                         29.635.565   
Gotovinski ekvivalenti i gotovina                        5.256.897                              267.196                           435.973                              127.820                           6.718.004   
Aktivna vremenska razgraničenja                             99.793                              346.506                           172.834                           2.033.733                           1.422.068   
Gubitak iznad visine kapitala                                    -                                         -                                       -                                         -                                         -     
Poslovna aktiva                    141.140.455                       634.627.403                      78.487.115                       266.506.536                       218.989.015   
Pasiva
Kapital                    101.517.100                       421.169.152                      61.226.353                       189.682.583                       190.240.282   
Osnovni kapital                      15.795.899                         92.276.623                      20.048.466                         38.486.953                         31.117.961   
Rezerve                        8.744.813                           1.090.885                        5.582.873                           3.495.161                         20.926.325   
Revalorizacione rezerve                      50.007.228                       267.737.334                      25.188.147                       105.603.298                         84.049.780   
Neraspoređeni dobitak                      26.969.160                         60.064.310                      10.406.867                         42.097.171                         54.146.216   
Dugoročna rezervisanja                      10.008.815                           9.003.055                        3.238.891                         20.834.497                         16.376.818   
Dugoročne obaveze                      12.466.941                         62.032.544                        6.073.109                         27.545.793                           7.348.279   
Kratkoročne obaveze                      17.147.599                       142.422.652                        7.948.762                         28.443.663                           5.023.636   
Pasivna vremenska razgraničenja                           361.788                         10.275.724                           153.315                           1.941.796                           1.638.742   
Poslovna pasiva                    141.140.455                       634.627.403                      78.487.115                       266.506.536                       218.989.015   
Skraćeni bilans uspjeha
Prihod od prodaje                      39.085.953                       181.978.416                      21.896.821                         78.984.670                         63.249.568   
EBITDA                        7.094.283                         26.156.201                        4.870.942                         10.152.346                         10.802.027   
Amortizacija                        6.679.719                         24.303.889                        4.391.823                           9.329.839                           9.231.420   
EBIT                           414.564                           1.852.312                           479.119                              822.507                           1.570.607   
Rashodi kamata                           378.947                           1.640.264                           427.421                              415.907                                13.870   
Dobitak prije poreza                             35.617                              212.048                             51.698                              406.600                           1.556.737   
Porezi iz dobitka                             20.111                                98.855                             15.614                              202.801                              897.601   
Neto dobitak -                          12.412    -                     1.187.160                             36.084                              203.799                              659.136   
Neto dobitak -                          20.063                         94.502.836                      10.241.484                         41.122.441                              769.152   
Prosječan broj zaposlenih                                  557                                  1.655                                  337                                     863                                     394   
Prihod po zaposlenom                             70.172                              109.957                             64.976                                91.523                              160.532   
Skraćeni bilans novčanih tokova
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti                      39.149.687                       182.542.381                      26.282.380                         33.453.654                         64.403.616   
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti                      39.225.014                       178.532.567                      26.536.782                         35.164.276                         62.476.461   
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -                          75.327                           4.009.814    -                      254.402    -                     1.710.622                           1.927.155   
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja                           183.295                                  5.751                             25.487                                       -                             1.030.347   
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja                        2.555.429                              676.419                        1.708.964                                       -                             3.168.803   
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -                     2.372.134    -                        670.668    -                   1.683.477                                       -      -                     2.138.456   
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja                                    -                                132.538                        1.604.862                         12.417.660                                       -     
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja                           990.609                           4.825.261                                     -                           10.775.231                              113.404   
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -                        990.609    -                     4.692.723                        1.604.862                           1.642.429    -                        113.404   
Ukupni prilivi gotovine                      39.332.982                       182.680.670                      27.912.729                         45.871.314                         65.433.963   
Ukupni odlivi gotovine                      42.771.052                       184.034.247                      28.245.746                         45.939.507                         65.758.668   
Neto priliv (odliv) gotovine -                     3.438.070    -                     1.353.577    -                      333.017    -                          68.193    -                        324.705   
Gotovina na početku obračunskog perioda                        8.694.967                           1.620.773                           768.990                              196.013                           7.042.709   
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine                                    -                                         -                                       -                                         -                                         -     
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine                                    -                                         -                                       -                                         -                                         -     
Gotovina na kraju obračunskog perioda                        5.256.897                              267.196                           435.973                              127.820                           6.718.004   

Нема коментара:

Постави коментар