понедељак, 20. мај 2013.

Štednja vs ulaganje u obveznice

Na nedeljnoj kafi sa prijateljima smo diskutovali o mogućnostima ulaganja u Banjaluci. Šalili smo se i maštali da smo prodajom stana, dobitkom na kladionici, nasljedstvom ili na neki drugi legalan način stekli 100.000 KM. Iznenadio sam se da većina ljudi, po inerciji, razmišlja da novac oroči u banci na 12 mjeseci. Najčešći rezoni za ovako nepredzetno razmišljanje su: "Tako su pare sigurne.", "Neka se pare oplode", "Nije loša kamatna stopa i sl".
S ciljem da utvrdim potencijalne dobitke napravio sam tabelu-pregled kamatnih stopa koje nude banke u Banjaluci. U bilo koju banku da uložite, sigurnost Vaše štednje Vam garantuje i Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine za uloge u vrijednosti do 35.000 KM. Kamata na oročenu štednju kod većine banaka obračunava se mjesečno, konformnom metodom, a isplata ili pripis tako obračunate kamate vrši se na dan isteka roka ročenja, odnosno na način kako je ugovoreno. Podsjećanja radi, osvrnuću se i konformnu metodu:


 
Dobrim matematičarima nije teško da izračunaju da, primjera radi, pet odsto na godišnjem nivou nije 2,5 odsto na polugodišnjem nivou. :-)
Dakle, kamatne stope na godišnjem nivou na oročene štedne uloge od 100.000 KM koje nude banke u Banjaluci iznose iznose (tabela 1.):
Banka Kamatna stopa* 
do 12 mjeseci do 24 mjeseca do 36 mjeseci
Bobar banka a.d. Bijeljina 5,60% 5,80% 6,30%
Komercijalna banka a.d. Banja Luka 3,50% 4,45% 4,60%
Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina 4,40% 4,80% 5,40%
Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka 4,30% 5,20% 5,40%
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka 4,00% 4,80% 5,00%
Nova banka a.d. Banja Luka 4,00% 5,00% 5,20%
Sberbank a.d. Banja Lika 2,00% 3,10% 3,55%
MF banka a.d. Banja Luka 3,00% 4,80% 5,20%
UniCredit Bank a.d. Banja Luka 2,50% 3,70% 4,10%
Sparkasse Bank d.d. 1,90% 3,00% 3,10%
Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka 1,60% 2,70% 3,00%
Prosjek 3,35% 4,30% 4,62%
Tabela 1- Kamatne stope na oročenu štednju veću od 100.000 na 12 mjeseci u bankama u RS
* Klikom na kamatnu stopu otvara se izvor podatka.
 
Za one koji preferiraju grafičke prikaze evo malo drugačiji prikaz istih podataka za period do 12 mjeseci. Crvena linija predstavlja prosječnu kamatnu stopu:

 


Uočavamo da prosječna kamata u bankama u Banjaluci na perod od 12 mjeseci iznosi 3,58 odsto. S obzirom na to da je prosječna godišnja stopa inflacije u 2012. godini, u Republici Srpskoj, iznosila je 2,1%građani koji štede imaju nekakve koristi, u smislu da im inflacija nije u potpunosti pojela vrijednost novca. Ipak, treba voditi računa da su kamatne stope na štednju na niže iznose manje. U svakom slučaju štednja u banci može da sačuva vrijednost novca. Takođe, kamate na štednju nisu visoke ni u razvijenim zemljama ali su u tim zemljama niže kamate na kredite. Jednostavno, banke i rejting agencije rangiraju zemlje po stepenu rizika. Imamo li u vidu činjenicu da BiH spada u red rizičnih, i ulaganje banaka ovdje je rizičnije pa, prema tome, znamo i razlog zbog kojeg je kamata na kredite ovdje veća. Ne škodi i spomenuti podatak da se procjenjuje kako ukupna štednja stanovnika u RS sa tekućim računima iznosi oko 1,7 milijardi maraka.

Poređenja radi, uporedićemo drugu investicionu mogućnost - ulaganje u državne obveznice. Oni koji drže obveznice do dospjeća će dobijati godišnju kamatu u iznosu od 1,5 odsto na nominalnu vrijednost, a kad prođe grejs period narednih 10 godina dobijaće 10 odsto glavnice i kamatu od 1,5 odsto na preostali dug. Pogledajmo i podatke o najtrgovanijim obvezicama na Banjalučkoj berzi na dane 30.12.2011., 31.12.2012. i 17.5.2013. s ciljem da uvidimo mogućnosti ostvarenja zarade u razlici u cijeni na ove dane. (tabela 2.).
Obveznica Datum 30.12.2011 31.12.2012 17.5.2013
RSRS-O-A Kupovna cijena         41,71             54,00             64,97    
Ukupna cijena obveznice (prljava cijena)         42,48             54,77     66,31%
Kapitalna dobit 8,11% 29,47% 20,31%
Efektivni prinos do dospijeća 17,37% 14,18% 10,62%
RSRS-O-B Kupovna cijena         39,34             52,11             61,84    
Ukupna cijena obveznice (prljava cijena)         39,42             52,19     62,49%
Kapitalna dobit 3,77% 32,46% 18,67%
Efektivni prinos do dospijeća 17,39% 13,88% 10,90%
RSRS-O-C Kupovna cijena         39,48             52,51             64,91    
Ukupna cijena obveznice (prljava cijena)         39,75             52,78                0,66   
Kapitalna dobit 5,79% 33,00% 23,61%
Efektivni prinos do dospijeća 17,64% 14,01% 10,06%
RSRS-O-D Kupovna cijena         37,78             50,00             61,62    
Ukupna cijena obveznice (prljava cijena)         38,61             50,83                0,63   
Kapitalna dobit 0,83% 32,35% 23,24%
Efektivni prinos do dospijeća 16,97% 13,68% 10,18%
RSRS-O-E Kupovna cijena         37,85             45,51             54,56    
Ukupna cijena obveznice (prljava cijena)              39                  46                  53    
Kapitalna dobit 14,70% 20,24% 19,89%
Efektivni prinos do dospijeća 15,04% 13,62% 11,30%
RSRS-O-F Kupovna cijena               -               45,52             54,84    
Ukupna cijena obveznice (prljava cijena)           46,41                0,56   
Kapitalna dobit   13,80% 20,47%
Efektivni prinos do dospijeća   13,68% 11,00%
RSRS-O-G Kupovna cijena             54,63    
Ukupna cijena obveznice (prljava cijena)                0,55   
Kapitalna dobit     25,38%
Efektivni prinos do dospijeća     10,34%
BIRS Vrijednost na dan 876,36 807,23 756,81
Promjena u % -8,34% -7,89% -6,25%
FIRS Vrijednost na dan 1822,07 1886,9 1961,73
Promjena u % 11,61% 3,56% 3,97%

Tabela 2- Cijene i efektivni prinos do dospjeća obveznica RSRS

Podaci pokazuju konstantan rast cijena ovih obveznica. Poređenja radi prikazana su i kretanja vrijednosti indeksa na određene datume. Na slikama su prikazane promjene cijena obveznica (trend rasta) i promejne efektivnog prinosa do dospjeća na ove obveznice (trend smanjenja).
   
Uočavamo da se prinosi je na razlici u cijeni tokom 2012. bilo moguće ostvariti od 18,67 do 25,38 odsto na uložen iznos. Pri ovome ne računam troškove brokerskih provizija ali ni prinos od kamate na ove obveznice. Takođe, efektivni prinos na ove obveznice kreće se od 10,06 do 11,30 odsto (tabela 3.).
Obveznica Cijena na dan Ukupna cijena obveznice (prljava cijena)  Kapitalna dobit od 31.12.2012.  Efektivni prinos do dospijeća Promet do 17.5. 2013.
RSRS-O-A        64,97                66,31    20,31% 10,62%        2.500.041,13   
RSRS-O-B        61,84                62,49    18,67% 10,90%        1.197.983,88   
RSRS-O-C        64,91                65,75    23,61% 10,06%        3.562.279,05   
RSRS-O-D        61,62                63,03    23,24% 10,18%        1.162.257,86   
RSRS-O-E        54,56           5.251,64    19,89% 11,30%        1.017.557,87   
RSRS-O-F        54,84                56,29    20,47% 11,00%        3.651.767,83   
RSRS-O-G        54,63                55,25    25,38% 10,34%        7.115.486,39   
MIN        54,56                55,25    18,67% 10,06%             1.017.557,87   
MAX        64,97           5.251,64    25,38% 11,30%             7.115.486,89   
Tabela 3- Cijene, kapitalna dobit, efektivni prinos do dospjeća i promet obveznica RSRS
Očekivano, nismo saznali mnogo toga novog. Neke će možda iznenaditi veliki raspon u kamatnim stopama koje nude banke, ali i to nije tako neobično kao što izgleda na prvi pogled. 

NAPOMENAOvaj, niti bilo koji drugi tekst na ovom blogu, nije plaćen i nije napisan zbog toga što imam namjeru da promovišem neku banku, brokersku kuću ili drugu instituciju. Takođe, tekstovi nisu napisani s ciljem da pokušam da izlobiram bolje uslove, veće kamatne stope ili niže provizije za bilo koju svoju aktivnost. Tabele i grafikoni su informativnog karaktera i postoji mogućnost da neke cifre nisu korektno "povučene".  
Autor nije ovlašteni finansijski savjetnik. Mišljenja i stavovi u na blogu su izneseni s najboljom namjerom. Nijedna tvrdnja sa bloga nije preporuka za prodaju niti kupovinu hartija od vrijednosti niti poziv za primjenu neke strategije investiranja. Stoga, nijedna tvrdnja sa bloga ne smije biti razlog Vaše odluke za (ne)ulaganja u određene hartije od vrijednosti. Stavovi na blogu nisu zvaničan stav poslodavca autora. Investicione odluke donesite sami ili uz pomoć ovlaštenog savjetnika.

Нема коментара:

Постави коментар