четвртак, 9. август 2012.

Stručnjaci smanjuju rizik i olakšavaju ulaganja

 Za ulagače koji nemaju mogućnosti ili znanja da aktivno prate i analiziraju kretanja na tržištu i promjene u poslovanju kompanija čijim hartijama se trguje na berzi, od velike pomoći mogu biti usluge investicionog savjetovanja. 
Prema Zakonu o tržištu hartija od vrijednosti RS investicioni savjetnik je fizičko lice koje savjetuje pri investiranju u hartije od vrijednosti, pri njihovoj kupovini ili prodaji i ostvarivanju prava koja sleijde iz vlasništva nad određenim hartijama. Zvanje investicionog savjetnika stiče se polaganjem ispita pred Komisijom za hartije od vrijednosti RS. 
 - Investiciono savjetovanje uključuje davanje savjeta u vezi sa kupovinom ili prodajom hartija od vrijednosti, pravne i finansijske savjete iz oblasti korporativnog upravljanja, učestvovanje u izradi pravnih ili drugih akata i dokumenata, te obavljanje tehničkih, fundamentalnih i drugih analiza a sve sa ciljem pronalaženja optimalnog rješenja za klijenta kojim će on postići najbolje efekte, uz prihvatljive rizike – objašnjava Milkica Ećim iz Advantis brokera. Ona dodaje da je investiciono savjetovanje namijenjeno i građanima i preduzećima kojima je potrebna stručna pomoć pri donošenju odluka o ulaganju u hartije od vrijednosti, odnosno licima koja imaju perspektivan biznis koji žele unaprijediti i potrebna im je podrška u donošenju investicionih odluka. Investicioni savjetnik koristeći stečeno iskustvo, znanje i vještine analizira bilanse kompanija tokom različitih perioda te ih upoređuje sa bilansima konkurentskih kompanija. Imajući u vidu trenutne makro i mikroekonomske podatke, pravi razne projekcije poslovanja kompanija i daje prognoze kretanja cijena akcija. 
 - Stoga ne treba da čudi da kada uvide značajne promjene na tržištu ili u poslovanju određene kompanije, investicioni savjetnici nerijetko mijenjaju svoje preporuke – kaže ekonomista Miloš Grujić. 
 On podsjeća da su prije nekoliko godina na berzama u regionu ljudi mahnito kupovali akcije raznih kompanija. Pri davanju kupovnih naloga jako malo računa su vodili o poslovanju kompanije čije akcije kupuju, ranijim prinosima i dividendama. Ohrabreni vijestima o dobicima poznanika na berzi, mnogi su se čak zadužili samo da bi što prije „ušli u voz”. Svakodnevno prateći rast cijena akcija povećavala se iluzija da su mudro uložili i sebi i svojim unucima obezbedili budućnost. Međutim, brzo je usledio hladan tuš odnosno pad cijena na berzi i gubici. Brojni ulagači priznali su da nisu bili pripremljeni i edukovani za avanturu u koju su se upustili. Njima su od pomoći mogli da budu investicioni savjetnici. 
 - Istina je da su tržišta kapitala u regionu mlada i još uvijek u razvoju, ali već postoji baza mladih stručnjaka koja umije da prati ekonomske cikluse i uspešno se nositi sa izazovima koje tržište postavlja pred njih – ističe Grujić. 


ATF 
Koliko košta savjet 
- Naknada za obavljanje usluga investicionog savjetovanja obračunavaju se na osnovu broja utrošenih časova rada, te shodno zahtjevanom nivou angažmana investicionog savjetnika – kaže Milkica Ećim. 

Нема коментара:

Постави коментар