субота, 9. јул 2011.

Obveznice RSRS

Devetog juna registrovana je peta emisija obveznica ratne štete RS (RSRS-O-E). Iznos emisije je 29.103.835 KM pri nominalnoj vrednosti obveznice je 1 KM. Obveznice dospevaju za 14 godina, od čega su 4 godine grejs period, a kamatna stopa od 1,5 odsto se računa na ostatak glavnice. Za ostvarenu kapitalnu dobit i kamatu dobijenu držanjem ovih obveznica i se ne plaća porez.
Iako ova emisija obveznica dospeva dve godine posle emisije RSRS-O-A, tokom juna protrgovano je čak 1.029.544 KM ili 3,54 odsto ukupnog iznosa emisije. Pri trenutnim cenama sve obveznice oznake RSRS nose gotovo identičan prinos do dospeća-oko 17 odsto To znači obveznice RSRS-O-A kupljene po ceni od 0,37 KM ili RSRS-O-E po 0,30 KM nose skoro isti prinos do dospeća.
Velika tražnja na “najmlađim” i “najjeftinijim” obveznicama može značiti da su kupci ovih obveznica ili poreski dužnici-koje ne zanimaju prinos ni rok dospijeća ili špekulanti-koji očekuju zaradnu u vidu rasta cene nakon završetka „visoke“ ponude.
Ovo nije poziv na kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti samo bih istakao činjenicu da ko ovih dana proda obveznice RSRS-O-E dobija oko 0,30 KM po obveznici. Držanjem istih tokom narednih šest godina (4 godine kamate u grejs periodu i 2 godine isplate po 10% glavnice) dobio istu svotu. Isplata 80% glavnice i svih pripadajućih kamata do dospjeća bi bila, uz sav rizik i inflaciju, čisti, neoporezovani dobitak.

Нема коментара:

Постави коментар