петак, 13. мај 2011.

Pasivnost

Akcionari koji već dugo traže objašnjenja za trenutne vrednosti akcija i stanje u kompanijama obično ih dobiju jednom godišnje na obaveznoj skupšini akcionara. Tada menadžeri saopšte svoje viđenje situacije i predlože planove za dalje poslovanje, a dobro (ne)poslovanje uglavnom pravdaju „vanjskim“ faktorima.
Prema zakonu, po zahtevu akcionara sa najmanje deset odsto akcija sa pravom glasa moguće je zakazati vanrednu sednicu skupštine akcionara kako bi se utvrdili razlozi pada vrednosti akcija. Ako su subjektivni uzroci, rešenje treba (po)tražiti u novom rukovodstvu.
Ukoliko se akcionar ne slaže sa promenama osnivačkog akta, reorganizacijom, sticanjanjem, raspolaganjem imovinom ili bilo kojom drugom odlukom skupštine društva, može da traži otkup svojih akcija po njihovoj tržišnoj vrednosti. Da li zbog neznanja, nemara ili straha, broj akcionara koji su se do sada pozvali na ove odredbe je zanemariv.
Trenutnim odnosom akcionara i mendažera prema aktuelnim problemima zatvaraju se vrata (novim) investitorima. Postoje ino investitori zainteresovani za našu berzu, ali im se još ne sviđaju proporcije rizika, vlasničkih odnosa i očekivanih profita na njoj.
.

Нема коментара:

Постави коментар