понедељак, 14. март 2011.

Dividende



Tokom 2010. “Telekom Srpske“ isplatio je dividendu od 78,6 miliona KM i međudividendu od 55,8 miliona, “HE na Trebišnjici” isplatile su 6,5 miliona, “HE na Drini” 4,4 miliona i “HE na Vrbasu” 2,7 miliona. Ukupan iznos isplaćenih dividendi u prošloj godini 149,92 miliona KM.

Mada standardi korporativnog upravljanja preporučuju usvajanje dividendne politike, naša akcionarska društva su, zbog mnogo razloga, još daleko od realizacije te preporuke. Uz teške uslove poslovanja, pogoršane efektima ekonomske krize, treba imati u vidu da mnogo akcionarskih društava ima većinskog vlasnika ili je većinski paket akcija u vlasništvu malog broja akcionara. Tako da je za isplaćivanje ili zadržavanje neto dobiti lako dati „razumno“ obrazloženje. Na primer, zadržavanje dobiti, uprkos zahtjevima malih akcionara za isplatom dividendi, najčešće se pravda težnjom za rastom i razvojem akcionarskog društva.
Upravo zbog balansiranja želja i mogućnosti rukovodstva i akcionara treba usvojiti dokument sa definisanim iznosima i rokovima isplata dividendi. Nema boljeg magneta za investitore od usvojene dividendne politike.
Na kraju krajeva, kada kompanije spoznaju da do sredstava za rast i razvoj kompanije pod boljim uslovima mogu doći na berzi nego zaduživanjem kod banaka, u velikoj prednosti biće one koje su održavale dobre odnose sa akcionarima, odnosno one koje su isplaćivale dividendu.

Нема коментара:

Постави коментар